Ceramah Kajian Ust Farid Okbah

Setiap Muslim dan Muslimah ingin masuk Surga. Maka, jalan untuk masuk Surga adalah dengan menuntut ilmu syar’i. Sebab Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Barangsiapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju Surga. ”Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2699).
Di dalam hadits ini terdapat janji Allah ‘Azza wa Jalla bahwa bagi orang-orang yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu syar’i, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju Surga.
“Berjalan menuntut ilmu” mempunyai dua makna:
Pertama : Menempuh jalan dengan artian yang sebenarnya, yaitu berjalan kaki menuju majelis-majelis para ulama.
Kedua : Menempuh jalan (cara) yang mengantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu seperti menghafal, belajar (sungguh-sungguh), membaca, menela’ah kitab-kitab (para ulama), menulis, dan berusaha untuk memahami (apa-apa yang dipelajari). Dan cara-cara lain yang dapat mengantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu syar’i.
“Allah akan memudahkan jalannya menuju Surga” mempunyai dua makna. Pertama, Allah akan memudah-kan memasuki Surga bagi orang yang menuntut ilmu yang tujuannya untuk mencari wajah Allah, untuk mendapatkan ilmu, mengambil manfaat dari ilmu syar’i dan mengamalkan konsekuensinya. Kedua, Allah akan memudahkan baginya jalan ke Surga pada hari Kiamat ketika melewati “shirath” dan dimudahkan dari berbagai ketakutan yang ada sebelum dan sesudahnya. Wallaahu a’lam.•1Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-238Farid Achmad Okbah, M.Ag.297
2Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-237Farid Achmad Okbah, M.Ag.856
3Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-236Farid Achmad Okbah, M.Ag.440
4Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-235Farid Achmad Okbah, M.Ag.1056
5Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-234Farid Achmad Okbah, M.Ag.892
6Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-233Farid Achmad Okbah, M.Ag.533
7Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-232Farid Achmad Okbah, M.Ag.490
8Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-231Farid Achmad Okbah, M.Ag.977
9Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-230Farid Achmad Okbah, M.Ag.667
10Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-229Farid Achmad Okbah, M.Ag.474
11Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-228Farid Achmad Okbah, M.Ag.528
12Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-227Farid Achmad Okbah, M.Ag.609
13Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-226Farid Achmad Okbah, M.Ag.584
14Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-225Farid Achmad Okbah, M.Ag.950
15Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-224Farid Achmad Okbah, M.Ag.678
16Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-223Farid Achmad Okbah, M.Ag.633
17Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-222Farid Achmad Okbah, M.Ag.454
18Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-221Farid Achmad Okbah, M.Ag.588
19Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-220Farid Achmad Okbah, M.Ag.493
20Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-218Farid Achmad Okbah, M.Ag.420
21Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-217Farid Achmad Okbah, M.Ag.419
22Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-216Farid Achmad Okbah, M.Ag.3995
23Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-215Farid Achmad Okbah, M.Ag.2062
24Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-214Farid Achmad Okbah, M.Ag.2122
25Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-212Farid Achmad Okbah, M.Ag.870
26Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-211Farid Achmad Okbah, M.Ag.1836
27Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-210Farid Achmad Okbah, M.Ag.1207
28Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-208Farid Achmad Okbah, M.Ag.1315
29Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-207Farid Achmad Okbah, M.Ag.1010
30Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-206Farid Achmad Okbah, M.Ag.1461
31Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-205Farid Achmad Okbah, M.Ag.1102
32Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-204Farid Achmad Okbah, M.Ag.1017
33Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-203Farid Achmad Okbah, M.Ag.889
34Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-202Farid Achmad Okbah, M.Ag907
35Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-201Farid Achmad Okbah, M.Ag887
36Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-200Farid Achmad Okbah, M.Ag989
37Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-199Farid Achmad Okbah, M.Ag3645
38Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-198Farid Achmad Okbah, M.Ag1898
39Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-197Farid Achmad Okbah, M.Ag2140
40Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-196Farid Achmad Okbah, M.Ag1470
41Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-195Farid Achmad Okbah, M.Ag1464
42Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-194Farid Achmad Okbah, M.Ag1213
43Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-193Farid Achmad Okbah, M.Ag1421
44Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-192Farid Achmad Okbah, M.Ag1192
45Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-191Farid Achmad Okbah, M.Ag1313
46Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-190Farid Achmad Okbah, M.Ag1274
47Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-189Farid Achmad Okbah, M.Ag.2444
48Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-184Farid Achmad Okbah, M.Ag.2033
49Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-183Farid Achmad Okbah, M.Ag.1991
50Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-182Farid Achmad Okbah, M.Ag.1487
51Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-181Farid Achmad Okbah, M.Ag.1905
52Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-180Farid Achmad Okbah, M.Ag.1949
53Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-179Farid Achmad Okbah, M.Ag.1464
54Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-178Farid Achmad Okbah, M.Ag.1457
55Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-177Farid Achmad Okbah, M.Ag.1915
56Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-176Farid Achmad Okbah, M.Ag.2304
57Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-175Farid Achmad Okbah, M.Ag.1887
58Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-174Farid Achmad Okbah, M.Ag.2346
59Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-173Farid Achmad Okbah, M.Ag.1885
60Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-172Farid Achmad Okbah, M.Ag.2128
61Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-171Farid Achmad Okbah, M.Ag.1714
62Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-170Farid Achmad Okbah, M.Ag.1804
63Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-169Farid Achmad Okbah, M.Ag.1862
64Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-168Farid Achmad Okbah, M.Ag.1716
65Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-167Farid Achmad Okbah, M.Ag.2367
66Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-166Farid Achmad Okbah, M.Ag.2043
67Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-165Farid Achmad Okbah, M.Ag.2094
68Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-164Farid Achmad Okbah, M.Ag.1711
69Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-163Farid Achmad Okbah, M.Ag.1538
70Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-162Farid Achmad Okbah, M.Ag.2267
71Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-161Farid Achmad Okbah, M.Ag.1938
72Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-160Farid Achmad Okbah, M.Ag.2073
73Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-159Farid Achmad Okbah, M.Ag.1809
74Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-158Farid Achmad Okbah, M.Ag.1947
75Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-157Farid Achmad Okbah, M.Ag.2254
76Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-156Farid Achmad Okbah, M.Ag.4735
77Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-155Farid Achmad Okbah, M.Ag.3390
78Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-154Farid Achmad Okbah, M.Ag.1952
79Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-153Farid Achmad Okbah, M.Ag.1836
80Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-152Farid Achmad Okbah, M.Ag.1764
81Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-151Farid Achmad Okbah, M.Ag.1834
82Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-150Farid Achmad Okbah, M.Ag.1838
83Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-149Farid Achmad Okbah, M.Ag.1682
84Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-148Farid Achmad Okbah, M.Ag.3226
85Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-147Farid Achmad Okbah, M.Ag.2580
86Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-146Farid Achmad Okbah, M.Ag.2200
87Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-145Farid Achmad Okbah, M.Ag.2915
88Selingan Kajian: Mencintai Rasulullah secara BenarFarid Achmad Okbah, M.Ag.3326
89Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-144Farid Achmad Okbah, M.Ag.3274
90Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-143Farid Achmad Okbah, M.Ag.2781
91Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-142Farid Achmad Okbah, M.Ag.3059
92Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-141Farid Achmad Okbah, M.Ag.2419
93Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-140Farid Achmad Okbah, M.Ag.2776
94Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-139Farid Achmad Okbah, M.Ag.3323
95Bani Israil dan Terbentuknya Negara YahudiFarid Achmad Okbah, M.Ag.4589
96Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-138Farid Achmad Okbah, M.Ag.3575
97Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-137Farid Achmad Okbah, M.Ag.3760
98Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-136Farid Achmad Okbah, M.Ag.3331
99Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-134Farid Achmad Okbah, M.Ag.3556
100Pembahasan Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’in Point Ke-133Farid Achmad Okbah, M.Ag.3922


Related

Kajian Islam MP3 8259641535038080785

Post a Comment

Teknik dan Strategi Menguasai Search Engine Google untuk Memenangkan Kompetisi Website Bisnis

http://picasion.com/

Software GO SMART AND FUN

Total Pageviews

Paling Banyak Dikunjungi

Belajar Import dari Cina

INDONESIAN 3D ARCHITECT COMMUNITY

Translate

item